Se aktuellt trafikläge för Nordsydaxeln på Johanneshovsbron. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Johanneshovsbron i höjd med infarten till Söderledstunneln och är riktad mot Norrtull.

Fler kameror i samma område