Se aktuellt trafikläge för Nordsydaxeln vid Tegelbacken. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Klarastrandsleden i höjd med Klarabergsviadukten och är riktad mot Nynäshamn.

Fler kameror i samma område