Se aktuellt trafikläge för väg 277 Lidingövägen.

;