Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid Skogskyrkogården. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med Skogskyrkogården och är riktad mot Stockholm. Avfarten till höger i bilden leder mot Sockenvägen.

Fler kameror i samma område