Se aktuellt trafikläge för E4 Uppsalavägen vid trafikplats Märsta. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen i höjd med trafikplats Märsta och är riktad mot Uppsala.

Fler kameror i samma område