Se aktuellt trafikläge för väg 265 Norrortsleden vid kontrollplats Hagby. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden i höjd med Hagby (kontrollplats) och är riktad mot Rosenkälla.

Fler kameror i samma område