Här finns relevanta dokument som rör trafiken.

Omledningsvägnät

Kartor över utpekat omledningsvägnät på statlig väg.

Karta: Omledningsvägnät för 265 Löttingetunneln, båda riktningar (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för 265 Norrortsleden, båda riktningar (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för 75 Södra länken, hela tunnelsystemet TA0 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för 75 Södra länken, östgående TA1 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för 75 Södra länken, västgående TA2 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E18 Hjulsta - Rinkeby (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E18 Kista - Rinkeby (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E20 Norra länken, hela tunnelsystemet TA0 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E20 Norra länken, östgående TA1 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E20 Norra länken, västgående TA2 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E4/E20 Essingeleden, båda riktningar TA0 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E4/E20 Essingeleden, södergående TA1 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E4/E20 Essingeleden, norrgående TA2 (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E4/E20 Moraberg - Hallunda, båda riktningar (PDF-fil)
Karta: Omledningsvägnät för E4/E20 Moraberg - Saltskog, båda riktningar (PDF-fil)

Störningsrapporten

Rapporter som sammanställts årligen av Störningshanteringsgruppen 2007-2021.

Störningsrapporten 2021 (PDF, 2 Mb)
Störningsrapporten 2020 (PDF, 1 Mb)
Störningsrapporten 2019 (PDF, 2 Mb)
Störningsrapporten 2018 (PDF 3,4 Mb)
Störningsrapporten 2017 (PDF 4,3 Mb)
Störningsrapporten 2016 (PDF-fil, 1 Mb)
Störningsrapporten 2015 (PDF-fil, 2 Mb)
Störningsrapporten 2014 (PDF-fil, 2 Mb)
Störningsrapporten 2013 (PDF-fil, 543 Kb)
Störningar i Stockholmstrafiken 2012 (PDF-fil, 1 Mb)
Störningar i Stockholmstrafiken 2011 (PDF-fil, 1 Mb)
Störningar i Stockholmstrafiken 2010 (PDF-fil, 2 Mb)
Störningar i Stockholmstrafiken 2009 (PDF-fil, 799 Kb)
Störningar i Stockholmstrafiken 2008 (PDF-fil, 5 Mb)
Störningar i Stockholmstrafiken 2007 (PDF-fil, 6 Mb)