Mycket av informationen på Trafiken.nu bygger på öppna data, digital information som är fritt tillgänglig för alla.

Från Trafikverket kan du via API:er hämta dynamisk information om väg- och järnvägstrafiken. Från Stockholms stads öppna dataportal kan du hämta många olika typer av datamängder. På Trafiklab hittar du det mesta som rör SL:s kollektivtrafik.