Att cykla i Stockholm blir lättare och lättare, cykelvägnätet byggs hela tiden ut och antalet cykelparkeringar ökar hela tiden.

På stora delar av cykelvägnätet finns det hänvisningsskyltar och avståndsangivelser på hur långt det är till platsen. På sju platser i staden; Slussen, Karlberg, Raoul Wallenbergs Torg, Årstaberg, Älvsjö, Spånga och Farsta Strand finns det cykelpumpar som är tillgängliga dygnet runt, året om.

Cykeln är också mycket konkurrenskraftig jämfört med andra transportslag. Kartan visar hur långt du kommer med cykeln på 30 minuter jämfört med bil och kollektivtrafik. Tillförlitligheten vad gäller restid med cykeln är också stor eftersom man påverkas mindre av bilköer och förseningar i kollektivtrafik.

Karta över hur långt du når på 30 minuter