Trafiken.nu är en tjänst som visar samlad information om trafiken i Stockholmsområdet. Syftet är att göra ditt resande så smidigt som möjligt.

Tjänsten presenterar aktuella störningar, planerade vägarbeten och trafikstörande evenemang. Som användare får du en samlad och aktuell bild av trafikläget så att din resa blir enklare att planera oavsett om du åker bil, motorcykel, promenerar, cyklar eller åker med kollektivtrafiken.

Trafiken.nu stödjer de operativsystem och webbläsare, som de flesta av våra besökare använder. För bästa upplevelse av Trafiken.nu rekommenderas senaste versioner av webbläsare och appar. 

Händelser och områden som täcks

Täckningsområdet för vägtrafiken är i huvudsak det statliga vägnätet i Stockholms län samt ett huvudvägnät i Stockholms kommun. Därtill kommer viss rapportering av vägarbeten och evenemang inom Solna stad, Nacka kommun och Täby kommun. För kollektivtrafiken täcks hela SL:s trafikeringsområde. Dessutom finns information om tågtrafiken (fjärr- och regionaltåg) i Stockholms län.

Trafiken.nu Stockholm är en del av Trafik Stockholm och ett samarbete mellan Trafikverket och Stockholms stads trafikkontor.

Trafiken.nu finns även för Göteborg.