Trafikläget

 • Viktig trafikinformation
 • Olycka
 • Avstängd väg
 • Broöppning
 • Risk för besvärligt väglag
 • Trafikmeddelande
 • Färja med trafikstörning
 • Vägarbete
 • Sprängningsarbete
 • Tågtrafik
 • Kollektivtrafik
 • Cykeltrafik
 • Evenemang

Kommande störningar

 • Avstängd väg
 • Broöppning
 • Trafikmeddelande
 • Färja med trafikstörning
 • Vägarbete
 • Sprängningsarbete
 • Tågtrafik
 • Kollektivtrafik
 • cykeltrafik
 • Evenemang

Kameror

 • Trafikkamera

Trafikinformationsskyltar

 • Trafikinformationsskylt med meddelande
 • Trafikinformationsskylt utan meddelande

Väder

 • Snö
 • Snöblandat regn
 • Underkylt regn
 • Regn
 • Ingen uppgift
 • Ingen nederbörd

Parkering

 • Infartsparkering
 • MC-parkering
 • Rörelsehindrad
 • Bussparkering
 • Lastbilsparkering

Betalstation

 • Betalstation

Framkomlighet

 • Normal framkomlighet
 • Långsam trafik
 • Mycket långsam trafik
 • Stillastående trafik
 • Information saknas

Väglagsinformation

 • Normalt
 • Besvärligt (risk för)
 • Mycket besvärligt
 • Is- och snövägbana
 • Information saknas