Här ges svar på vanliga frågor som kommer till oss. Hittar du inte svar på något du undrar över här, kan du använda kontaktformuläret för att ställa en fråga.

Kartor

Varför uppdateras inte kartorna direkt när en ny väg öppnas?
Bakgrundskartorna på webbplatsen uppdateras ungefär var tredje månad. Det innebär att förändrade vägar dröjer ett tag innan de börjar visas kartorna. För apparna är det Apple Kartor (iOS) och Google Maps (Android) som måste uppdateras med nya vägar för att de ska synas.

Trafikinformation

Varifrån kommer trafikinformationen om hur trafiken flyter?
Det finns flera olika sätt att samla in information om hur trafiken flyter. I vägnätet sitter sensorer som mäter trafiken. Tillsammans med data insamlad från fordon som rör sig ute i trafiken beräknas medelhastigheten ut för olika sträckor. Utifrån framkomligheten färgläggs sträckorna olika, detta för att ge en tydlig bild av hur trafiken flyter.

Hur bestäms färgerna på trafikinformationen om hur trafiken flyter?
Färgen på varje sträcka bestäms av en algoritm som tar hänsyn till medelhastighet vid lågtrafik (nattetid) och aktuell hastighet på just den sträckan. Det finns alltså inte något fast hastighetsintervall som styr vilken färg som visas för vilken hastighet.

Kan jag hämta information från Trafiken.nu och använda i egna tjänster? 
Vi rekommenderar att data hämtas från de öppna API:er som vi själva använder som källa, se Om öppna data.

Vem skriver alla meddelanden?
I Stockholm kommer samtliga meddelanden från SL:s entreprenörer, Trafik Stockholm (Trafikverkets och Stockholm stads gemensamma vägtrafikledningscentral) och kommuner (Solna, Nacka och Täby) som lämnar information. Meddelandena läses automatiskt in till Trafiken.nu. En trafikredaktör kompletterar meddelandena vid behov. När något större inträffar på väg- eller järnvägsnätet kan Trafikverkets regionala operativa ledning tända upp en röd balk för att du som besökare ska se vad som är viktigast i stockholmstrafiken just nu.

Läs mer om Trafikinformation under Relaterade länkar.

Hur hittar jag planerade trafikstörningar?
Det finns flera sätt att hitta planerade trafikstörningar (vägarbeten, evenemang etc.). I kartan går det att välja kartlagret ”Planerade händelser” under Visa på kartan. 

Vem ansvarar för vägarna?
Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar, till exempel större genomfartsleder genom en stad eller ett samhälle. Landets kommuner har ansvar för alla kommunala vägar och gator. De kan ha lokala ordningsstadgar som reglerar om det är kommunen eller en fastighetsägare som röjer snö, bekämpar halka och forslar bort snö. Enskilda väghållare ansvarar för sina vägar via vägföreningar, som kan få skötselbidrag från Trafikverket.

Finns Trafiken.nu som app?
Trafiken.nu Stockholm finns sedan april 2018 som app för iPhone och Android. Sök på "Trafiken.nu Stockholm" i AppStore eller Google Play. Appen är gratis.

Kameror

Hur ofta uppdateras kamerabilderna?
Bilderna uppdateras normalt en gång varje minut. På vissa av kamerabilderna finns en tidsstämpel som visar när bilden uppdaterades. Under bilden visas när bilden är hämtad från respektive API. När kameran används av Trafikledningscentralen i samband med olyckor och andra hinder uppdateras inte webbilderna. Det gäller däremot inte på de platser där det finns särskilda webbkameror.

Varför saknas vissa kamerabilder?
Kameror används dagligen av vägtrafikledningen. Ibland behöver de helt enkelt servas. Om en kamerabild saknats en längre tid kan det till exempel bero på att det är ett vägarbete vid platsen och att kameran plockats ner tillfälligt.

Varför finns det bara kameror längs vissa vägsträckor?
Kameror för trafikövervakning används i första hand för vägtrafikledning. Kamerasystemen byggs ut efter hand på det vägnät där det finns störst behov. En separat webbkamera sätts numera alltid upp för att säkerställa att bland annat Trafiken.nu kan få bilder även när kamerorna används för vägtrafikledning.

Går det att få tillgång till gamla kamerabilder?
Nej, inga gamla kamerabilder sparas. Informationen är färskvara och så fort en uppdaterad kamerabild kommer in raderas den gamla bilden.

Kameran är igensnöad, när visas bilder av trafiken igen?
När det snöar och blåser kan kamernas frontlinser ibland bli täckta med snö. Normalt smälter den inbyggda värmen bort snön och isen inom ett par timmar.

Varför går det inte se rörliga bilder från kamerorna?
I dagsläget publiceras endast stillbilder från kamerorna. Lagstiftningen tillåter inte att det går att identifiera någon på kamerabilder som sänds via webben.

Cykel

Varför finns det ingen information om vägarbeten på cykelvägar?
I dagsläget finns inte den informationen att tillgå på ett lättillgängligt sätt. Ibland gör trafikredaktören ett trafikmeddelande om ett vägarbete som berör en cykelväg.

Hur felanmäler jag en cykelväg?
Cykelvägar är i störst utsträckning kommunägda, därför gör du enklast din felanmälan direkt till berörd kommun.

Reseplanerare

Varför finns inte reseplaneraren längre?
Parterna bakom Trafiken.nu har beslutat sig för att avveckla reseplaneraren på Trafiken.nu från och med 1 april 2016. I stället kommer resurserna att läggas på att göra reseplaneraren på sl.se riktigt bra.