Anmäl akuta hinder i Stockholmstrafiken (statliga vägar, vägar i Stockholms stad och Nacka kommun)
Trafik Stockholm
Telefon, trafikcentral: 020 - 290 290 (dygnet runt, enbart telefon)

För frågor som inte gäller webbplatsen eller appen Trafiken.nu, kontakta respektive organisation.

Information om väg-, färje- och järnvägsfrågor
Trafikverkets kontaktcenter
Telefon: 0771 - 921 921 (dygnet runt)
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Webbplats: www.trafikverket.se

Frågor om parkeringar och kommunala gator inom Stockholms kommun
Telefon, felanmälan för gator, parker och torg: 08-651 00 00
E-post: trafikkontoret@stockholm.se
Webbplats: trafik.stockholm
Felanmälan via webb: Tyck till

För övriga kommuner i Stockholms län, kontakta respektive kommun.

Frågor om kollektivtrafiken
SL Kundtjänst
Telefon, kundtjänst: 08 - 600 10 00 (dygnet runt)
Telefon, Trygghetscentralen: 020 - 120 25 25 (dygnet runt)
Kontaktformulär via webb: sl.se/kundservice

---------------------------------------------------------------------------------

För frågor, synpunkter och förbättringsförslag (endast för webbplatsen och appen Trafiken.nu)
Titta även på sidan Vanliga frågor. Kanske finns just din fråga redan besvarad? Hittar du inte svar på din fråga skriver du den i kontaktformuläret nedan. Vår målsättning är att svara inom 1-2 arbetsdagar. Under sommaren kan svarstiden vara längre. Tänk på att du måste ange en e-postadress för att du ska kunna få ett svar.

Observera att ditt meddelande kan komma att diarieföras hos Stockholms stad eller Trafikverket. För information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter se här.