Vintertid är det extra viktigt med hög standard på drift och underhåll av cykelvägar för att skapa god framkomlighet och trafiksäkerhet. I kartan ovanför visas cykelstråk i länet som snöröjs med hög prioritet, ofta med metoden sopsaltning. Information visas för de kommuner som delat med sig av cykelstråk som sopsaltas. Klicka på ett cykelstråk för mer information!