Vintertid är det extra viktigt med hög standard på drift och underhåll av cykelvägar för att skapa god framkomlighet och trafiksäkerhet. Nedan hittar du cykelstråk i länet som snöröjs med hög prioritet, ofta med metoden sopsaltning. Klicka på ett cykelstråk för mer information!