Vintertid är det extra viktigt med hög standard på drift och underhåll av cykelvägar för att skapa god framkomlighet och trafiksäkerhet. I kartan ovanför visas cykelstråk i länet som snöröjs med hög prioritet, ofta med metoden sopsaltning. Information visas för de kommuner som delat med sig av cykelstråk som sopsaltas. Klicka på ett cykelstråk för mer information!

Danderyds kommun

Uppdaterad 2019-12-18
Metod: Sopsaltning. Sopsaltning innebär att snön sopas och saltas istället för att använda sand eller grus. För att kunna hålla nere saltmängden och minska risken för slaskbildning och återfrysning sopas ytan ren från snö innan saltet läggs på. Vi har olika maskiner för sopsaltning, de största klarar att ploga, sopa och salta samtidigt.
Frekvens: Normalt 2 gånger per dygn, en inför morgontrafiken och en inför eftermiddagstrafiken, när risk för halka föreligger. Blir väderförhållandena tuffa eller att temperaturen blir lägre än ca - 8 grader i vägytan (ej luften) blir det traditionell snöröjning med plogning och sandning.
Mer information: Danderyds kommun

Lidingö stad

Uppdaterad 2021-01-14
Metod: Efter en provperiod med sopsaltning har Lidingö stad återgått till traditionell plogning och halkbekämpning från om med vintersäsongen 2020/2021.
Frekvens: Gång- och cykelvägar är fortsatt prioriterade, vilket innebär att de snöröjs när det kommit 2 centimeter snö. Gång- och cykelvägar sandas.
Mer information: Lidingö stad

Nacka kommun

Uppdaterad 2019-12-19
Metod: Sopsaltning. Använder sopsaltare som dras av en plogmaskin. Sopsaltaren har en sopvals (borste) längst fram som borstar bort snö och annat som inte plogen får bort. Längst bak på sopsaltaren sitter ett ramp med munstycken som sprutar ut saltlösning.
Frekvens: Så ofta det behövs. Oftast sker första körningen 03-04 för att pendlingsvägen ska vara i bra skick. Vid 16 går vi ut för hemåt pendlarna. Därutöver efterbehov vid snöfall eller temperaturväxlingar. Frekvens: 2-5 ggr per dag.
Mer information: Nacka kommun

Sollentuna kommun

Uppdaterad 2020-01-13
Metod: Sopsaltning. Snön borstas bort från cykelbanan och att ett salt läggs ut för att motverka att snö och is bildas. Det innebär att cykelbanan hålls helt ren från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. Det innebär också att cykelbanan hålls fri från grus och skräp vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, särskilt på våren.
Mer information: Sollentuna kommun

Solna stad

Uppdaterad 2019-11-15
Metod: Sopsaltning. Snöröjning vid snödjup 3 cm. Halkbekämpning i samband med snöröjning och i övrigt vid risk för halka.
Frekvens: Klart inom två timmar.
Mer information: Solna stad

Stockholm stad

Uppdaterad 2022-10-14
Metod: Sopsaltning. Stadens ambition är att tidigt ploga och sopsalta ett antal prioriterade pendlingsstråk för cykel och även ett antal gångbanor. Sopsaltning innebär att en sopmaskin sopar och saltar istället för att använda sand eller grus. För att hålla nere saltmängden och minska risken för slaskbildning och motverka att det fryser på igen borstar sopmaskinen bort snö och is från cykel- och gångbanan. Därefter lägger samma maskin ut en saltlösning. Den utrustning som används kan endast sopsalta på de kombinerade gång- och cykelbanorna om de inte skiljs åt av fysiska hinder som till exempel staket eller kantsten.
Frekvens: Använder sopsaltningsmaskinen när temperatur och väder tillåter. Blir väderförhållandena tuffa eller att temperaturen blir lägre än – 8 grader blir det traditionell snöröjning med plogning och sandning.
Mer information: Stockholm stad