Se aktuellt trafikläge för E4 Uppsalavägen vid Gamla Apoteket. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen mellan Stora Wäsby och trafikplats Glädjen och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område