Se aktuellt trafikläge för väg 265 Norrortsleden vid trafikplats Hagbylund. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden vid trafikplats Hagbylund, i höjd med västgående avfart och är riktad mot Rosenkälla/E18.

Fler kameror i samma område