Se aktuellt trafikläge för Nordsydaxeln vid Karlberg. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Klarastrandsleden i höjd med Karlbergs station (på betalstation) och är riktad mot Centralbron

Fler kameror i samma område