Se aktuellt trafikläge för väg 265 Norrortsleden vid Häggvikstunneln. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden väster om Häggvikstunneln och är riktad mot Rosenkälla/E18.

Fler kameror i samma område