Se aktuellt trafikläge för väg 265 Norrortsleden vid trafikplats Tunberget. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden i höjd med trafikplats Tunberget och är riktad mot E4/Trafikplats Häggvik.

Fler kameror i samma område