Se aktuellt trafikläge för E18 Järvafältet vid Trafikplats Rinkeby. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 i trafikplats Rinkeby och är riktad mot E4. Till vänster i bild syns trafik som kommer från Ulvsundavägen

Fler kameror i samma område