Se aktuellt trafikläge för Roslagsvägen vid Universitetet. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Roslagsvägen (E18.20) i höjd med Universitetet och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område