Se aktuellt trafikläge för Roslagsvägen vid trafikplats Bergshamra. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Roslagsvägen (E18.20) i höjd med trafikplats Bergshamra och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område