Se aktuellt trafikläge för Roslagsvägen vid Naturhistoriska riksmuséet. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Roslagsvägen (E18.20) i höjd med Naturhistoriska riksmuséet och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område