Se aktuellt trafikläge för Roslagsvägen vid Ekhagen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Roslagsvägen (E18.20) mellan Ålkistan och trafikplats Ekhagen och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område