Se aktuellt trafikläge för området Kista vid Hanstavägen/Ärvinge. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Hanstavägen i höjd med infarten till Kista från E18 och är riktad mot Kista.

Fler kameror i samma område