Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Södertäljevägen mellan trafikplats Salem och trafikplats Hallunda. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen mellan trafikplats Salem och trafikplats Hallunda, i höjd med Bornsjön (Söderby Gårds väg) och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område