Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Norra länken vid trafikplats Karlberg. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Norra länken i höjd med trafikplats Karlberg och är riktad mot Södertälje.

Fler kameror i samma område