Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Essingeleden vid trafikplats Västberga. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Essingeleden mellan trafikplats Västberga och trafikplats Nyboda (i höjd med Västeberga allé) och är riktad mot Uppsala

Fler kameror i samma område