Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Essingeleden vid trafikplats Nyboda. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Essingeleden i trafikplats Nyboda och är riktad mot Uppsala. Trafik i mitten av bilden är på väg till respektive från Södra länken.

Fler kameror i samma område