Se aktuellt trafikläge för E4 Uppsalavägen vid trafikplats Haga norra. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen i höjd med trafikplats Haga norra och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område