Se aktuellt trafikläge för E4 Uppsalavägen vid trafikplats Kista. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen i höjd med trafikplats Kista och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område