Se aktuellt trafikläge för E4 Uppsalavägen vid trafikplats Bredden. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen i höjd med trafikplats Bredden och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område