Se aktuellt trafikläge för E4 Uppsalavägen vid Rotsunda. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen söder om trafikplats Bredden. Kameran är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område