Se aktuellt trafikläge för E4 Nyköpingsvägen vid trafikplats Saltskog. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Nyköpingsvägen i höjd med trafikplats Saltskog och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område