Se aktuellt trafikläge för E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Lahäll. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Norrtäljevägen i höjd med trafikplats Lahäll och är riktad mot Stockholm. Till vänster i bilden syns norrgående avfart till Lahäll.

Fler kameror i samma område