Se aktuellt trafikläge för E18 Järvafältet vid Trafikplats Hjulsta. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen väster om trafikplats Hjulsta och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område