Se aktuellt trafikläge för E18 Järvafältet vid Trafikplats Hjulsta. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen i höjd med trafikplats Hjulsta och är riktad mot Stockholm. I bilden syns Tenstatunnelns mynning.

Fler kameror i samma område