Se aktuellt trafikläge för E18 Järvafältet vid Trafikplats Rinkeby. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Hjulstavägen i höjd med trafikplats Rinkeby och är riktad mot Rissne.

Fler kameror i samma område