Se aktuellt trafikläge för E18 Järvafältet vid trafikplats Kista. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 i höjd med trafikplats Kista och är riktad mot Rinkeby.

Fler kameror i samma område