Se aktuellt trafikläge för E18 Enköpingsvägen vid Trafikplats Kallhäll. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen i höjd med trafikplats Kallhäll och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område