Se aktuellt trafikläge för väg 261 Drottningholmsvägen vid Nockebybron. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på 261 Drottningholmsvägen i höjd med Nockebybron och är riktad mot Stockholm

Fler kameror i samma område