Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Trångsund. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats Trångsund och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område