Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Handen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats Handen och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område