Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Gubbängen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats Gubbängen och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område