Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Älgviken. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats Älgviken och är riktad mot Nynäshamn.

Fler kameror i samma område