Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Farsta. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats Farsta och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område