Se aktuellt trafikläge för väg 265 Norrortsleden vid Hagby. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden i höjd med Hagbyvägen (vid Trafikverkets trafikinformationsskylt) och är riktad Rosenkälla/E18

Fler kameror i samma område