Se aktuellt trafikläge för väg 264 Arningeleden vid cirkulationsplats Mossen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 264 Arningeleden vid cirkulationsplats Mossen och är riktad mot Arninge/E18

Fler kameror i samma område