Se aktuellt trafikläge för väg 261 Ekerövägen vid Tappströmsbron. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på 261 Ekerövägen i höjd med Tappströmsbron och är riktad mot Ekerö centrum.

Fler kameror i samma område