Se aktuellt trafikläge för väg 229 Tyresövägen vid trafikplats Älta. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 229 Tyresövägen i höjd med trafikplats Älta och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område